PROJEKTY POPC

 

Pragniemy poinformować, iż firma TERRA TELEKOM SP. Z O.O. w dniu 09.09.2016 podpisała Umowę o dofinansowanie projektów pt.:

 • POPC.01.01.00-08-0244/16 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu nowosolskiego w gminie Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Siedlisko - obszar nr POPC01_080063”
 • POPC.01.01.00-08-0246/16 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu nowosolskiego w gminie Kożuchów, Otyń, Nowa Sól - obszar nr POPC01_080064"

współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

 

Projekt POPC.01.01.00-08-0244/16

 

 Tytuł projektu: „Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu nowosolskiego w gminie Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Nowa Sól, Siedlisko obszar POPC01_080063”

 

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych na obszarze interwencji nr POPC01_080063

 

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 • projekt i budowę sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem dzierżawy transmisji danych,
 • projekt i budowę linii światłowodowej z wykorzystaniem dzierżawionej kanalizacji,
 • projekt i budowę linii światłowodowej z wykorzystaniem mikrokanalizacji,
 • projekt i budowę linii światłowodowej z wykorzystaniem podbudowy słupowej,
 • projekt i budowę sieci światłowodowej FTTH w standardzie GPON z wykorzystaniem technologii mikrokanalizacyjnej;
 • projekt i budowę sieci światłowodowej FTTH w standardzie GPON z wykorzystaniem podbudowy słupowej;

 

Rezultaty:

 • 1 664 gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości min. 100 Mb/s
 • 3 jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości min. 100 Mb/s

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2016 - 30.09.2018

 

Wartość projektu to 7 649 414,76 zł

w tym dofinansowanie to 3 607 041,06 zł


Projekt POPC.01.01.00-08-0246/16

  

Tytuł projektu: „Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu nowosolskiego w gminie Kożuchów, Otyń, NowaSólobszar POPC01_080064

 

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych na obszarze interwencji nr POPC01_080064

 

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 • projekt i budowę sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem dzierżawy transmisji danych,
 • projekt i budowę linii światłowodowej z wykorzystaniem dzierżawionej kanalizacji,
 • projekt i budowę linii światłowodowej z wykorzystaniem mikrokanalizacji,
 • projekt i budowę linii światłowodowej z wykorzystaniem podbudowy słupowej,
 • projekt i budowę sieci światłowodowej FTTH w standardzie GPON z wykorzystaniem technologii mikrokanalizacyjnej;
 • projekt i budowę sieci światłowodowej FTTH w standardzie GPON z wykorzystaniem podbudowy słupowej;

 

Rezultaty:

 • 1 526 gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości min. 100 Mb/s
 • 2 jednostki publiczne objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości min. 100 Mb/s

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2016 - 30.09.2018

 

Wartość projektu to 7 101 030,51 zł

w tym dofinansowanie to 3 348 453,38 zł