O Firmie

TERRA TELEKOM SP. Z O.O. powstała w dniu 01.12.2015 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło na podstawie art. 551 § 5 oraz art. 584(1)-584(13) ksh, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "TERRA.NET.PL Tomasz Guzowski" w Zielonej Górze - na mocy oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. W następstwie dokapitalizowania spółki podwyższony został kapitał zakładowy oraz uchwalono wieloosobowy zarząd Spółki.

 

TERRA TELEKOM SP. Z O.O. (dawniej TERRA.NET.PL Tomasz Guzowski) rozpoczęła działalność 7 listopada 2005 roku. Od samego początku profil działalności przedsiębiorstwa związany jest ze świadczeniem usługi stałego dostępu do Internetu z wykorzystaniem radiolinii i światłowodów na terenie powiatu zielonogórskiego. Potwierdzeniem rozwoju firmy oraz popytu na świadczone usługi stał się uzyskany 5 października 2007 roku wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Z czasem, firma rozszerzyła zakres oferowanych usług o całościowe usługi projektowo-inwestycyjne w zakresie budowy, aranżacji i wyposażenia nowych obiektów, sieci wewnętrznych oraz instalację infrastruktury teletechnicznej wraz z outsourcingiem dla przedsiębiorstw na terenie województwa lubuskiego.

Spółka zatrudnia ekspertów w dziedzinie telekomunikacji, informatyki i projektów. Firmę  tworzy zespół ludzi kreatywnych, pełnych pasji, zaangażowania, odpowiedzialności, konsekwencji i inicjatywy. Zespół specjalistów, sprawuje pieczę nad infrastrukturą nadawczo – odbiorczą.

 

Z każdym rokiem prowadzenia działalności Spółka sukcesywnie powiększa zasięg sieci szkieletowo-dystrybucyjnej co przekłada się na wzrost ilości osób i firm, które dzięki TERRA TELEKOM SP. Z O.O. uzyskały dostęp do Internetu. O jakości świadczonych usług świadczy dynamicznie powiększająca się ilość abonentów i wieloletnie związanie klientów z Spółką.

 

TERRA TELEKOM SP. Z O.O. dostarcza Internet do instytucji państwowych, stowarzyszeń, klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych na terenie powiatu zielonogórskiego, Zielonej Góry i Świebodzina w technologii radiowej oraz w Zielonej Górze w technologii LTE.

 

 

Jako właściciel marki 5G.pl stał się rozpoznawalny w całej południowej części województwa lubuskiego tj. w podregionie zielonogórskim.